Europa innan nationalismens elände och idag

Lyssna på blogginlägget {Play} När författaren Karl Kullberg 1842 reste genom ett tämligen fredligt Europa såg kartan betydligt annorlunda ut än idag. Tyskland hade exempelvis cirka trettio år kvar till sitt slutliga enande och Italien cirka tjugo år. Både före och efter omvälvningarna vid mitten av 1800-talet har Europas inre…

Insiktsfull betraktelse av Stockholm vid mitten av 1840-talet

  Vi har även integrerat ljud som en AR-funktion för både den tryckta boken och eboken om du vill lyssna på delar eller hela boken, liksom att läsaren kan undersöka historien bakom illustrationerna via en interaktiv bok som är författad av G.H Mellin med titeln Stockholm – Illustrationernas historia. Detta är…

Nationalism är krig

“Nationalisme c’est la guerre” (nationalism är krig), uttalade den franske presidenten Francois Mitterrand i ett berömt tal i Europaparlamentet 1995. Av historien både förr och senare, inte minst idag med Putins invasion av Ukraina, vet vi att uttalandet olyckligtvis aldrig verkar förlora sin aktualitet. Lidandet denna maktfullkomliga ideologi har skapat genom…

Samhällsnära berättande med kreativitet som drivkraft

”Kreativiteten skapar berg av vad dumheten och trögheten anser för småstenar.” ur Karl Kullbergs bok ”En reseskildring från Europa 1842” som nu finns i nyutgåva Karl Kullberg använde på sin artonhundratals svenska ordet ”inbillningskraft” för att beskriva kreativitet. Det är också ett av hans genomgående teman i sina böcker. Om…

Designa för interaktion, tolka verkligheten och dela ditt synsätt

Ordet design kommer från latinets designo  = peka ut, avbilda, producera. Men själva termen kommer från engelska med den ursprungliga betydelsen av plan, skiss, ritning med målet att designa för interaktion som adderar nya ingredienser till din kunds personlighet. Eller för att använda toppdesignern Paul Rands ord: “Design är ett…

Franska Revolutionen och dagens Digitala REvolution

Lyssna på storyn {Play} Ordens makt, både dess estetik, andemening och påverkanskraft är ofta omtalat. För att låna några ord från novellsamlingen Gränsfarare: ”Utanför arenan råder ett relativt lugn. Någon form av mässa pågår. Det är där de välformulerade fraserna får luft och kommer att resa genom decennier, sekler, och…

En tid av förväntningar och likriktningens katastrofer

Det var en tid av förväntningar, en tid av utveckling, en tid av omvandling, en tid av framtidstro. Yttrandefriheten blev allmängods även i praktiken, näringsfriheten etablerades stegvis och en ny samhällsklass föddes, proletärerna. Det gamla bondesamhällets inrutade mönster med de fyra stånden lämnades successivt för att ersättas av nya skiljelinjer…