Nationalism är krig

Nationalism är krig

Nationalism är krig“Nationalisme c’est la guerre” (nationalism är krig), uttalade den franske presidenten Francois Mitterrand i ett berömt tal i Europaparlamentet 1995. Av historien både förr och senare, inte minst idag med Putins invasion av Ukraina, vet vi att uttalandet olyckligtvis aldrig verkar förlora sin aktualitet. Lidandet denna maktfullkomliga ideologi har skapat genom historien kan inte tillmätas något annat fenomen. Den innehåller ett flertal förgreningar till både vänster och höger, medan dess motpol är öppenhet, humanism och mänskliga rättigheter.

Nationalism är krig, som sagt, krig mot andra stater, men även krig mot den egna befolkningen. Både genom dess strävan att identifiera grupper de ”vill bli av med” och sedan göra sig av med dem. Men de gallerförsedda gränserna gäller likväl för alla, inom dessa finns inga reella rättigheter endast godtycklighet. I motsats till den maktfullkomliga nationalistiska eliten som utövar obegränsade rättigheter på alla andras bekostnad. Dess drivkraft och bindemedel är nostalgi. Därav har den en cyklisk tendens att återkomma med full kraft, historikern Tobias Stone skrev följande år 2018:

“My point is that this is a cycle. It happens again and again, but as most people only have a 50– 100-year historical perspective they don’t see that it’s happening again. As the events that led to the First World War unfolded, there were a few brilliant minds who started to warn that something big was wrong, that the web of treaties across Europe could lead to a war, but they were dismissed as hysterical, mad, or fools, as is always the way, and as people who are worried about Putin, Brexit, and Trump are now.”

Tre nationalistiska experiment med stora negativa konsekvenser för berörda människor, där en nu utvecklats till en humanitär katastrof av episkt omfång för en fredlig grannation. Där risken för spridningseffekter är betydande. I synnerhet då Putin kanske inser att han har passerat sin Rubicon, att tärningen är kastad. Att hans enda plan nu är att få det gamla återuppstå. Mot detta står Ukrainas heroiska befolkning som under åtta år har fått känna på vad frihet och öppenhet verkligen betyder. Efter att själva under Euromajdan ha kastat ut de gamla förtryckarna till förmån för öppenhet och fred.

Det är just detta som nationalismens företrädare fruktar mest, det goda exemplets makt. Där Ukrainas närhet till Ryssland kan utgöra inspirationskällan, själva gnistan, till en rysk orangea revolution. Att Röda Torget i Moskva blev ett självständighetstorg i orangea såsom Majdan Nezalezjnosti i Kiev. Troligen bidrog denna tankegång till Putins invasion vid sidan av nationalismens inneboende expansionistiska och krigiska drivkrafter.

Författad av

LarsGöran Boström


Best index Quality – BiQ

Best index Quality - BiQBiQStore introducerar nu Best index Quality som är ett Sustainable Human Rights Index baserat på statistik från Freedom House index för Politiska Rättigheter och Medborgerliga Friheter, UNICEF Children Labour Index, Human Rights and Rule of Law index (Fund for Peace) och 2021 SDG Index scores (Sustainable Development Goals Scores). Samtliga produkter och tjänster i butiken måste uppfylla standarden för Best index Quality. För mer information klicka här

 

Kommentarer är stängda.