Utforma en varumärkesstrategi för dynamisk interaktion

Utforma en varumärkesstrategi för dynamisk interaktion

Utforma en varumärkesstrategi för dynamisk interaktionBerättelser och berättande är en praktiskDesigning a Brand Story strategy for dynamic Interaction aktivitet som syftar till att engagera det mänskliga sinnet. Medan data är en egen form av poesi, i det första steget som mest fungerar för datorer och digitala applikationer, men som i nästa steg kan hjälpa dig att förenkla göromål i din vardag och arbetsliv. Data är därmed för förenkling och mätning, medan storytelling kan öppna nya horisonter för människor och deras  engagemang att förbättra och nå mål. Denna kraft kan också anpassas för att fungera till fördel för din organisation och ditt personliga varumärke. I denna anda har innehållsmarknadsföring visat sig vara ett effektivt sätt för företagskommunikation, men vad skiljer sig från misslyckade och framgångsrika satsningar?

Dynamisk interaktion

Forskning från Content Marketing Institute som riktar sig mot B2B-marknaden visar att 89% av de företag som svarade på undersökningen använder innehållsmarknadsföring, där 63% är “mycket” eller “extremt” engagerade i metoden, men endast 28% ser det som en “mogen” marknadsföringsmetod. Endast 22% värderar deras tillvägagångssätt som “mycket” eller “extremt” framgångsrikt. Slutsatsen av forskningen är att den största skillnaden i framgångsrika och misslyckade satsningar är förekomsten av en dokumenterad innehållsmarknadsföringsstrategi. 61% av de framgångsrika innehållsmarknadsförarna hade en dokumenterad strategi och 72% av de framgångsrika innehållsmarknadsförarna anser att det är innehållsmarknadsföringsstrategin som är motorn för framgången.

Utforma en varumärkesstrategi

Så vad är då grunderna för att utforma en innehållsmarknadsföringsstrategi till exempel i form av en varumärkesberättelse. Först och främst måste du identifiera din målgrupp och var du hittar dem i den digitala världen, och för det andra ta reda på hur du bäst kan interagera med din publik och för det tredje ta reda på vilken innehållsform och budskap som ska användas för att nå målet med din innehållsmarknadsföringsstrategi. Detta är en mycket kort översikt över vad som krävs för att utforma en dokumenterad strategi för en varumärkesberättelse eller annan form av innehållsmarknadsföring. För mer praktisk och detaljerad beskrivning för att stödja ditt arbete med en strategi är 6i-modellen som jag beskriver i min nya bok “Learning Design in Practice for Everybody”. Även om boken handlar om learning design, fungerar 6i-modellens sex steg perfekt för de flesta former av projekt där kreativitet är den viktigaste drivkraften och tillvägagångssättet är människocentrerat, till exempel en innehållsmarknadsföringsstrategi.

Författad av
LarsGöran Boström ©