En tid av förväntningar och likriktningens katastrofer

En tid av förväntningar och likriktningens katastrofer

En tid av förväntningar och likriktningens katastroferDet var en tid av förväntningar, en tid av utveckling, en tid av omvandling, en tid av framtidstro. Yttrandefriheten blev allmängods även i praktiken, näringsfriheten etablerades stegvis och en ny samhällsklass föddes, proletärerna. Det gamla bondesamhällets inrutade mönster med de fyra stånden lämnades successivt för att ersättas av nya skiljelinjer och gränsdragningar. Som senare under 1900-talet skulle komma att få fruktansvärda konsekvenser i form av upprepade krig och folkmord av utvalda grupper i samhället. Men detta kunde få förutspå vid 1840-talets början fram till 1860-talets slut. Det var en tid i Europa när man på många håll hade funnit nycklarna till att låsa upp bojorna från det gamla ovärdiga. För att bereda väg för ökad frihet, rättssamhället och demokrati.

Detta är en tid som intresseväckande har skildrats av författare som Karl Kullberg, François Rouel och Lars Johan Hierta. Vars verk bör betraktas som sanna svenska klassiker för skildringar av en uppbrottstid. En tid med betydande likheter med den vi nu lever i. Där ärkekonservativa krafter omformerar sig för att med ny styrka försöka bevara det gamla uttjänta. Medan mer liberalt sinnade krafter tar striden och vill inpränta hopp om att något bättre, något mer vitalt, är i antågande.

Än en gång står striden mellan humanism och inhumanism från historiens återvändsgränder, mellan livsbejakande och likriktning. Det sistnämnda i dubbel bemärkelse. Nämligen dels att man verkar för att trycka ner alla människor i ett land i samma gjutjärnsform. Men också att man kan följa denna vägs riktning genom det fruktansvärda antal lik som den förde med sig under ett svunnet 1900-tal.

Men Karl Kullberg identifierar ytterligare en grupp när han beskriver andan i Europa under 1840-talet, han skriver:

Den allmänna jäsningsanda som i detta ögonblick genomgår Europa, skaffar sig allt mera och mera luft, ty det ligger i sakens natur, att en hel tidsandas strävande framåt icke skall kunna motarbetas varken av dem, som står i portgången och ropar över tidens murkenhet, eller av ett tiersparti, dessa amfibier, som vilja allt och kunna intet.

I Karl Kullbergs, François Rouels och Lars Johan Hiertas böcker finns mycket att lära även om vår tid. Om det sociala livet, om ekonomin, om politiken, detta är samhällsnära berättande i sin ädlaste form.


En tid av förväntningar och likriktningens katastrofer

 

 

Lars Johan Hierta – Med Egna Ord

En sommar i Småland – Karl Kullberg

En Reseskildring från Europa 1842 – Karl Kullberg

En fransman i Stockholm 1844-45 –  François Rouel