Upp lysning och upplysning – En grundkurs i entreprenörskap

Upp lysning och upplysning – En grundkurs i entreprenörskap

Upp lysning och upplysning - En grundkurs i entreprenörskapEntreprenörskap har en tendens att dra till sig mycket spott och spe, i synnerhet när det går dåligt, går det däremot bra ligger avunden på lur. Detta är något en av Sveriges främsta entreprenörer, Lars Johan Hierta, fick erfara. Hans entreprenöriella bana inleddes år 1829 då han inköpte ett tryckeri för 10 000 riksdaler riksgälds, vilket i dagens penningvärde är cirka 900 000 SEK mätt med konsumentprisindex, och hans med svenska mått mätt framgångsrika förlagsverksamhet tog fart. Redan efter fyra år konkurrerade han med P.A Nordstedts och söner om första platsen att vara det största förlaget i Stockholm. Då hade han även grundat Aftonbladet.

Dessa framgångssagor hindrade likväl inte Hierta att söka sig till fler branscher. 1837 fann han i London, en uppfinning som skulle sprida bättre ljus i svenska hem, nämligen stearinljuset. Två år senare hade han kontrakterat f.d. kemie-adjunkten J. Michaelson som skulle ta hand om produktionen, medan Hierta själv skulle ta hand om allt annat i företaget som idag heter Liljeholmens Stearinfabrik. Det skulle likväl ta mer två decennier innan stearinljus var det mest allmänt använda upplysningsmedlet i de svenska hushållen. Ett faktum som inte Hiertas antagonister var sena att ironisera över.

Exempelvis pseudonymen ”Hamnbusiaden” skaldade helt i samklang med flera andra i konkurrerande tidningar följande lilla skaldestycke: ”Skvaller han stöper och ljus, han sopar gata och rännsten, samlande så över allt lekamlig och andlig näring.” En annan som 1843 skrev under pseudonymen Victor Eremita junior skickade följande skaldestycke som ”julklapp” till Hierta, under rubriken ses en person med aftonbladskorgen på ryggen och ljus i korg, fickor och händer, här följer det första stycket av texten:

”Jag är förvisso upplysningens man,
jag, Aftonbladet, och ingen ann’!
Jag sprider ljus i all landet ut,
Så i parti som i minut
á en och sexton marken!”

Hela detta skaldestycke finns med i Lars Johan Hiertas självbiografi som nu finns i nyutgåva, liksom en detaljerad beskrivning av hans entreprenöriella gärning med hans egna ord. Idag har satiren om hans verk tystnat sedan länge och bara hyllningarna finns kvar.