Demagoger, falska nyheter och gränsfararnas utmaning

Demagoger, falska nyheter och gränsfararnas utmaning

Detta är en uppdaterad version efter Donald Trumps frånfälle av ett inlägg här på gränsfararebloggen från 2018.

Lyssna på blogginlägget

{Play}

Demagog betyder folkuppviglare eller folkförförare, och är mästare på falska nyheter. Deras affärsmodell syftar till personliga vinster i form av makt och rikedom genom att bygga fysiska och psykologiska murar för vanliga människor. Murar som splittrar och fungerar som klottervägg för alla möjliga fördomar. Samtidigt sprider de en känsla av trygghet hos vissa människor, en “trygghet” vars konsekvenser ekar från historien och visar sig vara fullständigt falsk. För demagog har nämligen ytterligare en synonym och det är narr.

Demagoger, falska nyheter och gränsfararnas utmaning

Detta fenomen är alltmer vanligt förekommande i vår omvandlingstid med narrar och demagoger som Trump, Farage, Åkesson, Le Pen, Salvini och många andra. Idag är två kanske tre av dessa borta från den politiska scenen, men den skada de har orsakat och orsakar tar lång tid att läka. Detta är också något som författaren Karl Kullberg ingående beskriver i både sin bok om sin Europaresa och sin betraktelse av ett missväxtår i Småland som är nyutgiven av B-InteraQtive Publishing. Så här beskriver Karl Kullberg en affärsmodell som användes på hans tid för att berika både sin maktställning och sin ekonomi med hjälp av religionen:

”Adjunkt i församlingen och bondson från en av byarna här i grannskapet. Hans ungdom skall ha varit tämligen stormig, och man berättar om honom ganska tvetydiga historier från hans studentår. Han har efter vad man påstår tillgripit läseriet som en födkrok, och du såg nyss på kollekten in natura, att detta ”vitæ genus” har sina ej obetydliga världsliga fördelar. Visserligen faller då och då någon stråle ur hans helgongloria när han hotas med stämning för motsträvighet att han inte ekonomiskt gottgör sina förseelser mot sjätte budet. Då läsbarnen klagar över besynnerliga framställningar från lärarens sida, men enligt läseriets grundsatser är för den rene allting rent, och alltså överser man med hans smutsigheter, förlåter dem och fortsätter att beundra hans fanfarer i konventikeln och på predikstolen.”

Karl Kullberg, romanen En sommar i Småland

Känns beskrivningen igen från demagogerna som nämndes ovan? Hur de med retorisk talang bygger murar mot det som är relevant för att istället rikta alla blickar på sig själv och demagogens egen domedagspredikan.

Historikern och entreprenören, Tobias Stone, beskriver detta i essäform om en hotande världsbild med starka historiska cykliska band som i demagogernas tid inte förefaller alltför avlägsen. Läs hela essän här. 

“My point is that this is a cycle. It happens again and again, but as most people only have a 50– 100-year historical perspective they don’t see that it’s happening again. As the events that led to the First World War unfolded, there were a few brilliant minds who started to warn that something big was wrong, that the web of treaties across Europe could lead to a war, but they were dismissed as hysterical, mad, or fools, as is always the way, and as people who worry about Putin, Brexit, and Trump are dismissed now.”

Tobias Stone

De Tobias Stone i slutet av citatet beskriver “the hysterical, mads or fools” de är demagogernas opponenter, de är gränsfarare. Om du vill bekanta dig mer med dessa läs novellsamlingen med samma namn som nu även kommer ut på engelska. Den finns idag tillgänglig som ebok (engelska och svenska) och i tryckt (på svenska) och kommer inom kort som interaktiv ebok, audiobook och i tryckt inbundet format på båda språken.


Böcker från B-InteraQtive Publishing

Gränsfarare

Bordertraveller stories