Bokutgivning som en källa till framgång

Bokutgivning som en källa till framgång

År 1829 köpte Lars Johan Hierta ett boktryckeri, vilket kan ses som starten på hans entreprenöriella bana, och samtidigt startade han sin förlagsverksamhet (något år efter det grundades även Aftonbladet). Redan fyra år senare konkurrerade han om första platsen i förlagsvärlden i Stockholm med P.A. Nordstedts & Söner. Hemligheten till framgångarna kan spåras i följande ord från en av hans levnadstecknare:

”Han förstod den svåra konsten, att för litet ge mycket och ändå vinna därpå.”

Detta gjordes möjligt tack vare Hiertas ständiga vision om att förändra och förbättra, och innovationerna vid denna tid fanns ofta att finna i Europa. Under sina sommarresor spanade han ständigt efter intryck och teknik som kunde förbättra hans förlagsaffär. Som 1833 när han importerade den första maskinpressen i Sverige från England, och 1838 när han köpte en stereotyperingsuppfinning från Frankrike, och böckerna liksom Aftonbladet fick en ny unik stil. Även med trycksvärtan kom Hierta att starta produktion i Sverige efter nya spaningar nere på kontinenten. På så sätt tog förlagsverksamheten ett stort språng in i den nya tiden med ny hårdvara i form av tryckpressen, ”mjukvara” med trycksvärtan, och unika designmöjligheter. Detta är tre hörnstenar för omvandlingen av bokutgivning även i den digitala tidsåldern.

Bokutgivning som en källa till framgång

Likväl är det nu precis som då innehållet som är grunden för framgången. Ett av koncepten Hierta arbetade efter var att översätta utländska författare och sedan sälja böckerna till överkomligt pris. Bland de författare som efter några år ingick i Hiertas utgivning var Walter Scott, Charles Dickens och dansken Bernhard Severin Ingemann. Svenska författare som gavs ut var bland annat Karl Kullberg och då hans reseskildring från Europa 1842 som nu finns i nyutgåva, Carl Johan Love Almqvist om vilken Hierta berättar i sin självbiografi hur han hjälpte fly från landet, och ytterligare en av svenska litteraturhistoriens förgrundsgestalter som enligt hans egna ord var hans personliga favorit, och många andra. När han sålde sin förlagsverksamhet året innan han avled 1872 fanns 750 skrifter från hans förlag.