Berättelser från verkligheten – Om #metoo

Berättelser från verkligheten – Om #metoo

Berättelser från verkligheten – Om #metooNär verkligheten blir till fablernas land i bokstavlig mening. När kränkning blir en subkultur under en välpolerad fasad. Där rovdjursnaturer får fritt spelrum och hyenor väntar på sin tur i näringskedjan. Allt efter en falsk förebild att så här har det alltid varit. Därtill i fablernas land är djungeltelegrafen alena rådande. Den är oredigerad och, den avskyr och flyr all faktakontroll. Pöbeln är den kollektiva chefredaktören, kamaraderi och taggtrådsbeklädda murar dess ideologi, hot om förvisning och andra repressalier göder en tystnadskultur. Sett ur detta perspektiv (och flera andra) är #MeToo-kampanjen en befrielse, en kraft som kan medföra verkliga framsteg. Detta var även en förhoppning som uttrycktes i novellsamlingen Gränsfarare som kom ut förra året. Där tre av novellerna tar läsaren in i ”fablernas” verklighet. I grunden bygger dessa noveller på autentiska berättelser från olika kvinnor där framförallt slutet sedan övergår i fiction och inspiration.

Där får läsaren i novellen ”Andetag” träffa Emmy som i unga år drabbades av en grov oförrätt och de normer som då rådde tvingade henne till lidande tystnad. Så en dag kommer hon tillbaks till där allt en gång började. Eller Zoe i novellen ”Skärvan” som trots unikt hög kompetens helt i enlighet med välfärdsstatens normer placeras att städa golv på deltid på grund av sitt ursprung, men bryter sig ur denna fångenskap. Men hennes nya livsplan kantas av grånande män som gör allt för att upprätthålla sina privilegier i sin vanföreställda värld, om hur de fortsätter att slåss under blodstänk som Don Quijote mot väderkvarn efter väderkvarn. Ett perspektiv som återkommer i novellen ”Gamarna”, men här ligger pennspetsen mer riktad mot de som kastar en tystnadens slöja över kränkningar och andra oförrätter, och sedan göder djungeltelegrafen med näring.

Fortsättningen på flera av novellerna i ”Gränsfarare” kommer nu att fortsätta att publiceras på Wattpad under titeln ”Gränsfarare Episoder” https://www.wattpad.com/user/bostrom där den första episoden beräknas publiceras i mitten av november.

Se och lyssna gärna även på Al Jazeeras Newsbroke med Francesca Fiorentina om ”male fragility” https://www.youtube.com/watch?v=3Nzk_EZOfs0 , som handlar om några av dessa Don Quijotes utifrån ett amerikanskt perspektiv.