Konsten att bli en interaktiv berättare

Konsten att bli en interaktiv berättare

Konsten att bli en interaktiv berättareNyfikenhet bygger broar mellan det man redan vet och det man vill veta. Motorn för nyfikenhet är interaktivitet somTo be an interactive storyteller kan utformas med ett närmast obegränsat antal metoder, design och tekniker.  Detta kan betyda interaktiviteten mellan läsaren och den tryckta berättelsen, mellan mottagaren och en video- eller ljudsekvens, eller att faktiskt själv interagera i eller med innehållet på olika sätt. Det är i denna interaktivitet som berättelsens kraft och magi uppstår.

Många människor bär på denna dröm att upptäcka om de själva kan bemästra berättelsens kraft. Att i något format eller flera väcka en nyfikenhet som driver mottagaren vidare så att den i nästa steg leder till engagemang och vidare till lärande och ny erfarenhet.”Storytelling is the essential human activity. The harder the situation, the more essential it is.”, skriver författaren Tim O’Brien.

Interaktivt berättande

Så vad skulle du vilja berätta om? Vad skulle du vilja lära ut? Författaren och nobelpristagaren Orhan Pamuk säger följande om målet med sitt eget berättande: ”Jag ser mig själv som Istanbuls berättare. Mina ämnen berör min stad. Jag ser det som mitt jobb att undersöka gömda mönster i min stads hemliga hörn, dess dunkla, mystiska platser, sakerna jag älskar.” Filmregissören och manusförfattaren James Cameron tar upp samma tema när han säger: “Jag är en berättare, det är vad utforskande egentligen handlar om. Åka till platser där andra inte har varit och återvända för att berätta en berättelse de inte har hört förut.” Med andra ord, vilken är roll som berättare? Vad ska ditt personliga varumärke innehålla? Vad vill du att din publik ska undersöka? Vilka mervärden ger din berättelse? Detta är några av de frågor som du bör överväga som en interaktiv berättare.

Författad av
LarsGöran Boström©