Leonardo Da Vinci med sexton designkoder

Leonardo Da Vinci med sexton designkoder

Lyssna på artikeln: 

{Play}

Leonardo Da Vinci är mest känd för sin gärning som konstnär och det så kallade centralperspektivet i denna visuella konstart. Därtill är hans vetenskapliga experimenterande med för framtiden spännande upptäckter och beskrivningar likaledes vida känt. Vid sidan av detta var han en framstående musiker, vilket var ett område där han hämtade mycket inspiration, inte minst för att ge sitt skrivande en ny dimension. Sammanlagt finns femtusen skrivna sidor bevarade från hans hand. Det är femtusen sidor av visioner om framförallt konsten, vetenskapen och livet i allmänhet. Det är femtusen sidor som bekräftar Leonardos geniala och superkreativa sinnelag.

Leonardo Da Vinci med sexton designkoder

I boken Learning Design in Practice for Everybody har detta kokats ner till sexton designkoder för utveckling av utbildning och lärande. Men designkoderna fungerar som en utmärkt grund för alla former av projekt där kreativitet är drivkraften. Denna grund fungerar även som drivkraft för 6iModel. Som är en flexibel modern projekthanteringsmodell där syfte, utveckling och resultat utgör motorn. Till skillnad från traditionella modeller som allt som oftast brukar utmynna i administration på bekostnad av kreativitet och innovation. Leonardos sexton designkoder utgör inte bara grunden för modellen utan de fungerar även som vägledning för läsaren. Eftersom design idag kan appliceras på snart sagt alla områden som berör livet, alltså i grunden konsten att designa sin egen verklighet.

 


Leonardo Da Vinci med sexton designkoder

Leonardo Da Vinci med sexton designkoder
Länk till var du kan köpa eboken

Boken finns tillgänglig både som ebok och i inbunden tryckt version, klicka här för att lära mer.

Idén att utveckla 6iModel startade från 16 av da Vinci’s Designkoder som bearbetades med modern teknologi. Där även 13 år av författarens erfarenhet av learning design var användbar. Du kan se resultatet i den tredje delen av boken Learning Design in Practice for Everybody av LarsGöran Boström. Och än viktigare, använda modellen för att optimera arbetsprocessen och resultatet av dina egna kreativa projekt.