How to Engage with Gamification for Serious Results
In English

Hur man engagerar med Gamifiering för praktiska resultatLägg till spelmekanik med engagerande triggers som att utforska, få erkännande för insatser i realtid, stiga på rankingen på en Leaderboard, välja och förfina strategi, få ny kunskap och färdigheter är funktioner som interagerar med det mänskliga sinnet. Integrera sedan allt detta i ett verkligt scenario. Resultatet är gamifiering och en engagerande miljö för att nå din organisations mål.

Som professor Nick Flor på Anderson School of Management skriver på detta tema: “Primitiva människor utvecklade en medfödd kamratskap genom att spela spel, eftersom spel tillät dem att träna och utvecklas i en säker miljö, de mentala och fysiska färdigheter som krävs för överlevnad när de faktiskt kämpar, jagar eller samlar. Gamifieringen aktiverar en grundläggande instinkt för att hitta och samla saker, att skärpa ögon-hand koordination, att assimilera in i en kultur och i slutändan få en väg att konkurrera med varandra.” Vi har tidigare på eLearningworld utforskat gamifieringsmiljöer riktade mot områdena hälsa, rekrytering, polis, kamp mot terrorism och andra. Men hur designar du för bästa utfall?

Nedan följer fem viktiga punkter för att engagera med Gamifiering:

1. Definiera dina specifika mål med den gamifierade miljön. Vad vill du uppnå med din gamifierade miljö? Socialisera, utforska, konkurrera, skapa, problemlösning, hantera, samarbeta eller något annat?
2. Låt användaren engagera sig i en autentisk berättelse med integrerade uppgifter.
3. Fokusera på inneboende motivation med externa belöningar som bonus.
4. Problemlösningsuppgifter ska ingå.
5. Gör det underhållande!

Författad av
LarsGöran Boström©

Learning designer and Author of the book “Learning Design in Practice for Everybody”