Gränsfarare ute i bokhandeln

Gränsfarare ute i bokhandeln

May 1, 2016 Gränsfarare Blogg 0

gransfarare-original2Nu är min bok Gränsfarare på väg ut i bokhandeln, både i inbunden tryckt version och eboksversion i epubformat och utgiven av B-InteraQtive Publishing.

Novellsamlingen ”Gränsfarare – Noveller som rör sig genom tid och rum” drar in läsaren i berättelser som vandrar genom klaustrofobiskt slutna rum famlandes efter det avlägsna ljuset. Gränsfararna är de som vägleder läsaren, ibland med en mörk dov underton. De har funnits i alla historiska epoker, i alla skeenden, i en kamp mot tidens oskick till förmån för människans gränslöshet. I dessa nio noveller får vi träffa några av dem både från nutid och historisk tid, i en kamp för kvinnlig frigörelse, mot religiösa dogmer, och sökande efter rättskaffenhet. Detta är berättelser om uppror och frihet i ett välbekant samhälle men som ibland vandrar över gränsen till mytologin och andra tidsepoker. De rör sig således framåt på olika nivåer så som undertiteln förkunnar: Noveller som rör sig genom tid och rum.

För mer information om boken klicka här

BC Blog

Gränsfarare ute i bokhandeln

Nu är min bok Gränsfarare på väg ut i bokhandeln, både i inbunden tryckt version och eboksversion i epubformat och utgiven av B-InteraQtive Publishing. Novellsamlingen ”Gränsfarare – Noveller som rör sig genom tid och rum” drar in läsaren i berättelser som vandrar genom ...

Läs mer

 

This website stores some user agent data. These data are used to provide a more personalized experience and to track your whereabouts around our website in compliance with the European General Data Protection Regulation. If you decide to opt-out of any future tracking, a cookie will be set up in your browser to remember this choice for one year. Information about our privacy policy | I Agree | Deny
704