Gränsfarare är Per Schlingmann och Kjell A. Nordströms Urban Express i fiktiv form

Gränsfarare är Per Schlingmann och Kjell A. Nordströms Urban Express i fiktiv form

May 6, 2016 BC Blogg 0

gransfarare-original2Under tiden för tryckningen av min novellsamling Gränsfarare läste jag den synnerligen intressanta och banbrytande trendspaningsboken Urban Express av Per Schlingmann och Kjell A. Nordström. Boken tar på ett djuplodat men samtidigt lättillgängligt sätt upp betydande förändringar den allmänna samhällsomvandlingen för med sig, nu när vi lämnar det gamla industrisamhället bakom oss. Författarna beskriver det som en tyst revolution där kvinnorna och städerna är revoltörer, och kunskap och digitaliseringen är de främsta drivkrafterna. Det är denna tysta revolution som jag försöker fånga in i fiktiv form i novellsamlingen Gränsfarare. Fast här ligger mer fokus på kampen mellan de som krampaktigt försöker hålla sig kvar vid de sista kornen av sand i det gamla timglaset trots att båda kamrarna ekar ihåligt tomma. Det nya timglaset är en smartwatch med helt andra drivkrafter och utvecklingsmöjligheter. Novellerna rör sig huvudsakligen i nutid, men hämtar också kraft från liknande skeenden i historien. Lärdomen är att trots att incitamenten är goda kan utvecklingen vända helt om som exempelvis i renässansens Europa där humanisternas sekler långa kamp förbyttes i maktpolitik och religiösa dogmer. Novellerna rör sig på så sätt precis som undertiteln förkunnar genom tid och rum.

Idag är det för att använda Schlingmann och Nordströms språkbruk, urbanistorna som visar vägen där Lalehs nya låt ”Bara få va mig själv”  fungerar som ett utmärkt ledmotiv. Ett nyckelord är kreativitet i kontrast till industrisamhällets automatiska inrättning i leden. Men som författarna till Urban Express skriver:

”Det nya är ofta smärtsamt. Det vet varje entreprenör. Den österrikiske ekonomen Joseph Schumpeter myntade redan på 1930-talet begreppet kreativ förstörelse – Creative Destruction. Det nya förstör det gamla. Allt skapande har en ond siamesisk tvilling. Förstörelsen. Fråga vilken finländare som helst om Iphone.”

Men som sagt det gamla ger inte upp utan kamp, men den tysta revolutionen vinner snabbt mark, med gränsfarare som anförare och till förmån för ett humanare samhälle. Det finns hopp!

Bloggat av
LarsGöran Boström

Författare till novellsamlingen Gränsfarare

Ett smakprov i eboksformat (epub) finns på förlagets webbplats

Köp Gränsfarare som eBok: Bokus | Apple iTunes

Köp Gränsfarare som inbunden tryckt bok: Adlibris | Bokus | Tanum | eLearningworld

 

This website stores some user agent data. These data are used to provide a more personalized experience and to track your whereabouts around our website in compliance with the European General Data Protection Regulation. If you decide to opt-out of any future tracking, a cookie will be set up in your browser to remember this choice for one year. Information about our privacy policy | I Agree | Deny
810