Fem grundkunskaper för kunskapssamhället: IT och entreprenörskap nya ingredienser i grundreceptet för lärande

Fem grundkunskaper för kunskapssamhället: IT och entreprenörskap nya ingredienser i grundreceptet för lärande

May 20, 2011 BC Blogg 0

“What we need is an entrepreneurial society in which innovation and entrepreneurship are normal, steady and continual.”
Peter F. Drucker

Den digitala revolutionen ger näring till den kreativa revolutionen. Den som i sin tur utgör grunden för ett paradigmskifte, där det inte längre är den bäst anpassade som når längst utan den mest kreativa. I denna anda går inte längre en ”karriär” uppåt längs någon ranglig karriärsstege utan framåt som ett resultat av vägval. Ett sådant samhälle kräver nya ingredienser för lärandet när det gäller skolundervisning och vidare genom det livslånga lärandet. Här följer fem avgörande färdigheter som inte bara kan kopplas till entreprenörens vardag och arbetslivet i stort utan också vidare till privatlivet.

1.Entreprenörskap: Företagsamhet och identifiera möjligheter
Där andra ser svårigheter, ser entreprenören möjligheter, detta är en färdighet som ständigt bör tränas. Som när ett skoföretag skickade ut två säljare att undersöka marknaden för sina produkter i ett land i Afrika, där den ene kom hem och rapporterade ”att detta är inget för oss, ingen använder skor”, medan den andra i entusiamserande ordalag förkunnade att ”ingen bär skor, vilken jättemarknad!” Företagsamhet och identifiera möjligheter berör förstås också privatlivet, möjligheten till nytt arbete och fritidssysselsättning etc. finns ofta där man minst anar det.

2.Marknad: Konkurrera inte, skapa ett komparativt övertag
I grunden handlar detta om att bygga varumärke och detta kan gälla både företagets liksom individens egna varumärket. Sociala medier är en viktig drivkraft och verktyg i denna utveckling. Vilka värden vill du personligen förmedla? Vilka värden vill du att ditt företag ska förmedla? Vilken designmässig profil ska din kommunikation utgå ifrån? Likväl räcker det inte med yttre fernissa och inre värden, kommunikationen måste ha ett kvalitativt innehåll också. Innehåll och målen för kommunikationen avgör i hög grad vilka verktyg och kanaler som ska användas.

3.Marknadsföring: Att placera sig själv i kundens skor
Lyssna och kommunicera med kunder, och sedan presentera en fungerande lösning för deras behov. Massbudskap á la industrisamhället är numera en synnerligen ineffektiv metod. Detta kan lätt överföras i mer allmänmänskliga situationer eftersom det i grunden handlar om att förstå sina medmänniskors intentioner och behov.

4.Etik: Ledarskap och filantropi
Omvärldsbevakning och -analys är avgörande för ett gott ledarskap, för att vinna komparativa fördelar på den konkurrensutsatta marknaden och samtidigt hjälpa till där hjälp behövs. Konkurrens och samarbete är inte längre varandras motpoler, tvärt om är det varandras anförvanter. Självfallet gäller detta även utanför marknadsplatsen.

5.IT: Använda den nya teknologin för att nå sina mål
Den digitala revolutionen vid sidan av den allmänna globaliseringen är motorn i utvecklingen från industrisamhällets löpande band och massmarknad till kunskapssamhällets projekt och kundanpassning.

Om detta kan ni läsa i min bok Lärande för alla sinnen: Handbok om eLearning – pedagogik och integrering. Den kan köpas direkt från förlaget eller i alla bokbutiker.

 

This website stores some user agent data. These data are used to provide a more personalized experience and to track your whereabouts around our website in compliance with the European General Data Protection Regulation. If you decide to opt-out of any future tracking, a cookie will be set up in your browser to remember this choice for one year. Information about our privacy policy | I Agree | Deny
864